Van Edremit Afad Konutları - 3 Aralık 2012

Site Yönetimi

Günümüzde T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülkemize kazandırılan toplu konutlar alanları, müstakil yada apartman dairesi anlayışından ziyade kat maliklerinin birlikte yaşadığı alanları içeren yerleşim bölgeleridir. Bu bölgelerin özelliği ”ortak kullanım”a açık çeşitli sosyal alanlarıyla, okullarıyla ve ibadethaneleriyle kat maliklerinin ihtiyacını yerinde karşılamaya dönük olmasıdır.

Ortak kullanım alanlarını belirleyen 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu toplu konutlarda adil ve çağdaş yapının oluşması için “site yöneticiliği”’ni zorunlu hale getirmektedir. Kurulan yönetim organizasyonları faaliyetlerini kat mülkiyeti kanunun yanı sıra ” site yönetim planı”, “Satış vaadi sözleşmesi” ve “Yargıtay içtihatlarına dayanan hukuksal bir zemin üzerinden yürütmektedir.

Kat maliklerinin, kendi özel durumlarına göre konutlara farklı zamanlarda taşınması; değişik bölge, kültür ve yaşam koşullarından gelen kişilerin yerleşme süreçlerinde birbirlerini yeterince tanımaması gibi sebepler profesyonel bir yönetim ihtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla TOKİ toplu konutlarda geçici yönetim ve denetim kurulları oluşturmakta ve gayrımenkul satış sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan şekliyle yönetimi iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş’ le yürütmektedir.

Bu uygulamanın hukuki yönü 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile 5711 sayılı KMK ‘nu değiştiren kanun hükümlerine dayanmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda bakıldığında tüm dairelerin kat maliki AFAD olduğundan yönetim atama ile görevlendirme yetkisi de AFAD’a aittir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.